Nya medarbetare på Ratio vårterminen 2018


Typ: Aktuellt
2018-03-08

Vicky Long är teknologie doktor med inriktning mot teknikutveckling, innovation och utvecklingsekonomi. Hon disputerade vid Kungliga tekniska högskolan 2015 med avhandlingen A technological capabilities perspective on catching up – The case of the Chinese information and communications technology industry. Long är i dag bland annat projektledare för ett Vinnovafinansierat forskningsprojekt om det immaterialrättsliga skyddet i den svenska spelindustrin. Studien kommer bland annat att bidra till kunskapen om hur svenska spelföretag har lyckats överleva och växa i digitaliseringens tidevarv.

Felinda Wennerberg är jur. mag i EU-rätt från Södertörns högskola och kommer närmast från en tjänst på tankesmedjan Fores. Hon kommer att arbeta som forskningsassistent inom Ratios arbetsmarknadsprogram, bland annat för en studie av EU:s institutioner tillsammans med professor Nils Karlson.

Eva Forslund är pol kand i nationalekonomi från Uppsala universitet. Hon arbetar som forskningsassistent med en forskningsgenomgång tillsammans med professor Nils Karlson.

Marcus Lindkvist studerar nationalekonomi på Lunds universitet. Han gör praktik under vårterminen under handledning av bland annat arbetsmarknadsforskarna Lotta Stern och Patrick Joyce.

Niclas Hvalgren studerar nationalekonomi på Uppsala universitet. Han gör praktik under vårterminen under handledning av bland annat dr. Jonas Grafström.

Marcos Demetry, Jonathan Herlitz och Emilie Videnord studerar nationalekonomi på Uppsala universitet och skriver masteruppsatser under våren.