Integrationsforskning sammanfattad i Migration Policy Source

Nyheter
ESO, Etablering på arbetsmarknaden, Finansdepartementet, Företagandets villkor, immigration, Integration, Patrick Joyce

Under den stora flyktingvågen 2015 och 2016 sökte sig mer än 2 miljoner asylsökande till Europa. Mer än hälften av dem, 1,4 miljoner personer, sökte skydd i Tyskland eller Sverige. Tyskland tog emot i särklass flest personer men Sverige tog emot fler i förhållande till sin befolkning. Flyktingar och anhöriga har svårare att få arbete än andra invandrare i de flesta länder, även i Tyskland och Sverige.

Ratios forskare Patrick Joyce har för Eso:s räkning jämfört integrationsåtgärderna i Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Nederländerna. Om detta skriver han nu i ansedda Migration Policy Source. Läs artikeln här.

Tidigare nyheter