Sök

Nyström i DN-intervju om kompetensförsörjning

Nyheter

Nya satsningar på industrier i norra Sverige skapar rekryteringsproblem – och det kommer krävas mer än höga löner för att locka medarbetare.

– En fråga som är viktig är hur man kan jobba med tandemrekrytering. Alltså hur medföljande partners eller familjen ska trivas och få livspusslet på plats, säger Kristina Nyström, professor i nationalekonomi och forskare vid Ratio i en intervju i DN.

Läs hela artikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578