Sök

Ratioakademien

Ratioakademien är en fristående sammanslutning av företagsledare. Den startade hösten 2015 och består av företagare och företagsledare från ett brett spektrum av branscher med erfarenheter från stora och små, noterade och onoterade, unga och mogna företag från hela Sverige.

Akademien utgör ett kvalificerat forum där formativa samtal förs om hur företagandets villkor ska kunna utvecklas och förbättras, utifrån ett marknadsekonomiskt tillväxtperspektiv. Akademien står fri från organiserade intressen.

Preses för Ratioakademien är sedan 2021 Biörn Riese, advokat Jurie.

Övriga ledamöter är:

Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB,

Charlotte Bohman, vd C&A Bohman Invest,

Annette Brodin Rampe, vd Lifecarex AB,

Mariana Burenstam Linder, entreprenör, vd ProactiveMedicine,

Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life,

Anastasia Georgiadou, koncernchef för Alminia Sverige AB,

Fredrika Gullfot, vd Simris Alg,Nils Karlson, professor och grundare Ratio,

Dan Olofsson, ägare Danir,

Carl Fredrik Sammeli, entreprenör och bl.a. grundare av Prime och Bitprop,

Susanne Sidén, vd Creativa Strategy,

Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggerier AB,

Leif Östling, företagsledare och tidigare bl.a. vd Scania.

2015-2020 var Björn Wahlroos, professor samt ordförande för Sampo och f.d. ordförande Nordea, preses för Ratioakademien.——————————————————————————————————-

2021: Ratioakademien finansierar projektet Framtidens sjukvård och omsorg

2020: Alla vill ha ett rättvist samhälle. Men vad är rättvisa och hur kan den uppnås? Det diskuteras i skriften Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället.

2018:Det svenska samhällskontraktet är på väg att förändras. Frågan är bara till vad? Vad driver utvecklingen och vilka är alternativen? Detta är temat för den korta skriften Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt.

2017:Det behövs ett perspektivskifte där kvaliteten i skola, vård och omsorg ska vara styrande, oberoende av huvudmannaskap. Med skriften Marknadsdriven kvalitet i välfärden vill akademien bidra till att bredda och öppna upp diskussionen om hur vi tillsammans kan göra den svenska välfärden bättre.

2016: I skriften Ratioakademiens reformagenda, Svenska modellen 4.0, vill akademien stimulera en breddad och faktabaserad offentlig diskussion om hur vi ska kunna skapa bättre förutsättningar för välfärd, sysselsättning, integration och tillväxt. Målet är en mer dynamisk och inkluderande marknadsekonomi, där entreprenörskap, innovationer, kompetens och flexibilitet ger Sverige ny utvecklingskraft.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578