Sök

Ratioakademien

Ratioakademien var en fristående sammanslutning av företagsledare som verkade 2015-2022. Arbetet initierades av Ratios dåvarande vd Nils Karlson som också verkade som sammanslutningens verkställande ledamot. Akademien var ett forum för samtal om företagandets villkor.

Biörn Riese, advokat Jurie, var preses för Ratioakademien 2021-2022. Övriga ledamöter var Rune Andersson, ordförande Mellby Gård AB, Charlotte Bohman, vd C&A Bohman Invest, Annette Brodin Rampe, vd Lifecarex AB, Mariana Burenstam Linder, entreprenör, vd ProactiveMedicine, Peje Emilsson, entreprenör och grundare av Kreab, Demoskop, Kunskapsskolan och Silver Life, Anastasia Georgiadou, koncernchef för Alminia Sverige AB, Fredrika Gullfot, vd Simris Alg, Nils Karlson, professor och grundare Ratio, Dan Olofsson, ägare Danir, Carl Fredrik Sammeli, entreprenör och bl.a. grundare av Prime och Bitprop, Susanne Sidén, vd Creativa Strategy, Fredrik Spendrup, vd Spendrups Bryggerier AB, Leif Östling, företagsledare och tidigare bl.a. vd Scania. 2015-2020 var Björn Wahlroos, professor samt ordförande för Sampo och f.d. ordförande Nordea, preses.

Ratioakademien skrev bland annat gemensamma skrifter och finansierade därtill projektet Framtidens sjukvård och omsorg. De skrifter som skrevs var Rättvis ojämlikhet i det öppna samhället, Frihet, trygghet, välstånd. Ett nytt samhällskontrakt, Marknadsdriven kvalitet i välfärden och Svenska modellen 4.0.

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578