Sök

Patrick Joyce comments on skills shortage and migration in the Economist

Nyheter
Arbetsmarknad, Etablering på arbetsmarknaden, Integration, Patrick Joyce

Patrick Joyce is a labor market researcher at the Ratio Institute and author of a report on migration policy published by Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO). He is interviewed in the June 14th edition of the Economist in an article about skills shortage and migration. Read some of Patrick Joyce’s work in English here and the full article in the Economist here. (paywall)

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578