Sök

Den svenska tillväxtskolan – Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse

PublikationBok
Dan Johansson, Erik Dahmén, Företagandets villkor, Kreativ förstörelse, Mattias Lundbäck, Nils Karlson, Tillväxt

Sammanfattning

Hur uppstår egentligen ekonomisk tillväxt och industriell utveckling? Vilka är tillväxtens och välståndets grundläggande förutsättningar?

Den svenska tillväxtskolan, en unik svensk nationalekonomisk skolbildning med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren, betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process där entreprenörskap och innovationer spelar en central roll. Att ekonomisk utveckling sker genom att det nya utmanar det gamla i en process av kreativ förstörelse.

Johansson, D. & Karlson, N. (red.) (2002).Den svenska tillväxtskolan – Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse. Stockholm: Ratio.

Baserat på innehåll

Working Paper No. 11. Den svenska tillväxtsskolan
Working paperPublikation
Johansson, D. & Karlson, N.
Publiceringsår

2002

Sammanfattning

Den svenska tillväxtskolan, som här för första gången ges en samlad presentation, är en unik svensk nationalekonomisk skolbildning, med Erik Dahmén som den mest kände företrädaren. Denna tradition betonar att ekonomisk tillväxt är en evolutionär process där entreprenörskap och innovationer spelar en central roll. Ekonomisk utveckling sker inom ramen för breda utvecklings- och kompetensblock, där det nya utmanar det gamla i en process av kreativ förstörelse. I uppsatsen presenteras de bärande idéerna inom denna skolbildning. Dessutom relateras kortfattat den svenska tillväxtskolans synsätt till traditionell nationalekonomi.

Related content: Den svenska tillväxtskolan – Om den ekonomiska utvecklingens kreativa förstörelse

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578