Sök

En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb

PublikationRapporter
Arbetsmarknad, Nils Karlson, Nya företag, Sysselsättning
backstromkommissionen_rapport
Ladda ner

Sammanfattning

Sveriges Akilleshäl är oförmågan att skapa nya jobb. Att en dryg miljon människor i arbetsför ålder vare sig arbetar eller studerar på heltid, enligt SCBs statistik i januari 2006, visar att svensk ekonomi – trots goda resultat i övrigt – inte fungerar som den borde. Under en lång följd av år doldes detta genom en ökning av antalet anställda inom den offentliga, skattefinansierade sektorn. Huvudskälet till avsaknaden av nya riktiga jobb är brister i det svenska företagsklimatet. För att kunna skapa 500 000 nya jobb på fem år krävs fler företag och fler företag som vill anställa. Enligt de beräkningar som redovisas nedan behövs uppemot 150 000 nya företag. Det innebär en fördubbling av antalet nya företag varje år. Alternativt skulle de redan existerande företagen behöva öka antalet sysselsatta med närmare 30 procent.

Karlson, N. (2006). En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb. Rapport till Svenskt Näringslivs Kris- och framtidskommission.


Liknande innehåll

Working Paper No. 333: Balancing employment protection and what’s good for the company
Working paperPublikation
Stern, C. & Weidenstedt, L.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Like most developed countries, Sweden has institutionalized employment protection legislation, called LAS. LAS is interesting theoretically because parts of it are semi-coercive. The semi-coerciveness makes it possible for firms and unions under collective agreements to negotiate departures from the law, for instance regarding seniority rules and terminations due to employees’ fit and/or misconduct. In this sense, the law is more flexible than the legal text suggests. The present study explores how the semi-coercive institution of employment protection is perceived and implemented by managers of smaller manufacturing companies. The results suggest that managers support the idea of employment protection rules in principle but face a difficult balancing act in dealing with LAS. Thus, the institutional legitimacy of the law is low. LAS ends up producing local cultures of hypocrisy and pretense. The paper gives insights into how institutions aimed at producing good moral behavior sometimes end up producing the opposite.

Working paper No. 276: Regional resilience to displacement
Working paperPublikation
Nyström, K.
Publiceringsår

2016

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

This paper contributes to knowledge about regional resilience to displacement and examines the extent to which the characteristics of the i) regional closures, ii) individuals in a region, iii) regional industry, iv) regional economy and v) regional attractiveness influence the re-employment of displaced employees. The results indicate that regions where the average size of establishment closures is large or the regional displacement rate is high exhibit increased resilience in terms of re-employing displaced employees in the same region. Unrelated and related industrial variety are positively related to resilience to displacement in regions with low re-employment capacities, whereas there is some evidence that regional attractiveness is positively related to resilience in regions with a good ability to re-employ displaced employees.
Related content: Regional resilience to displacement

New firms as employers: The wage penalty for voluntary and involuntary job switchers
Artikel (med peer review)Publikation
Nyström, K. & Zhetibaeva Elvung, G.
Publiceringsår

2015

Publicerat i
Sammanfattning

According to previous research, new firms pay lower wages (Shane, 2009). However, previous studies have been unable to control for the possibility that the opportunity costs of accepting employment at new firms may differ across individuals. In this paper, we investigate whether a wage penalty for being employed at a new firm exists if we take the individual employee’s experience and status in the labour market into consideration. We focus on individuals who decide to switch jobs and use matched employee-employer data about all firms and employees in Sweden for the period 1998-2010. Our results show that the share of job transitions into lower wages are higher for those who switch to new firms compared to incumbent firms (40 percent and 31 percent respectively). Our endogenous wage equation estimates indicate that being an involuntary job switcher has an equally negative effect on wages at both new and incumbent firms. However, the positive effect of education on wages is more pronounced for job switchers selecting into incumbent firms.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578