Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: backstromkommissionen_rapport

Karlson, Nils (2006). ”En politik för 150 000 nya företag och 500 000 nya jobb”. Rapport till Svenskt Näringslivs Kris- och framtidskommission.

Abstract: Sveriges Akilleshäl är oförmågan att skapa nya jobb. Att en dryg miljon människor i arbetsför ålder vare sig arbetar eller studerar på heltid, enligt SCBs statistik i januari 2006, visar att svensk ekonomi – trots goda resultat i övrigt – inte fungerar som den borde. Under en lång följd av år doldes detta genom en ökning av antalet anställda inom den offentliga, skattefinansierade sektorn. Huvudskälet till avsaknaden av nya riktiga jobb är brister i det svenska företagsklimatet. För att kunna skapa 500 000 nya jobb på fem år krävs fler företag och fler företag som vill anställa. Enligt de beräkningar som redovisas nedan behövs uppemot 150 000 nya företag. Det innebär en fördubbling av antalet nya företag varje år. Alternativt skulle de redan existerande företagen behöva öka antalet sysselsatta med närmare 30 procent.