Sök

Ett stagnerande samhälle?

PublikationArtikel (utan peer review)
Arbetsmarknad, Torbjörn Lundqvist

Sammanfattning

Ekonomhistorikern Torbjörn Lundqvist ser två huvudscenarier för framtidens arbetsliv: ett där en långvarig energikris leder till stagnation, ett annat med fortsatt tillväxt i IT-revolutionens spår. För att kunna säga något substantiellt om framtiden på kanske femtio års sikt krävs samtidigt historiska perspektiv långt bakåt i tiden.

Lundqvist, T. (2012). Ett stagnerande samhälle? Om framtidens arbetsliv.Framtider, 4/2012: 24-26.

Baserat på innehåll

Framtidsstudier och omvärldsanalyser
Book chapterPublikation
Lundqvist, T.
Publiceringsår

2012

Sammanfattning

Visst går det att forska om framtiden! Boken ger en god bild av det mångfacetterade framtidsforskningen. Med egna förhållningssätt i varje kapitel vill författarna stimulera läsaren till eftertanke och debatt, inte bara om framtiden utan också om vår egen tid.

Framtiden är en helt central del av vår tillvaro och föremål för ständig reflektion där människor fattar beslut. Självklart bör vi söka kunskap om framtiden också på vetenskaplig grund. Men samtidigt måste vi gardera oss: som forskningsobjekt är framtiden mycket speciell, eftersom den ännu inte existerar och det mycket få saker som vi kan veta med någon större säkerhet.

Framtidsstudier kan förekomma inom de flesta vetenskapliga discipliner men är också ett eget, om än löst sammanhållet, vetenskapligt fält rikt på diskussioner om perspektiv, teorier och metoder.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578