Lundqvist, Torbjörn (2012). Ett stagnerande samhälle? Om framtidens arbetsliv. Framtider, nr 4 2012.

Abstract: Ekonomhistorikern Torbjörn Lundqvist ser två huvudscenarier för framtidens arbetsliv: ett där en långvarig energikris leder till stagnation, ett annat med fortsatt tillväxt i IT-revolutionens spår. För att kunna säga något substantiellt om framtiden på kanske femtio års sikt krävs samtidigt historiska perspektiv långt bakåt i tiden.