Sök

Hyll­skyltningar av ekologiska varor: Resultat från ett naturligt experiment

PublikationRapporter
Ekologiska varor, Företagandets villkor, Naturligt experiment, Niklas Rudholm, Sven-Olov Daunfeldt

Daunfeldt, S-­O. & Rudholm, N. (2010). Hyll­skyltningar av ekologiska varor: Resultat från ett naturligt experiment. Forskningsrapport S 152, HUI.

Baserat på innehåll

Leder högre skatter på kapitalvinster till inlåsningseffekter?
Article (without peer review)Publikation
Daunfeldt, S-­O. & Rudholm, N.
Publiceringsår

2010

Publicerat i
Sammanfattning

Höga skatter på kapitalvinster kan leda till att investerare blir mindre benägna att realisera sina kapitalvinster. Tidigare studier har använt sig av data från USA och finner att det existerar en inlåsningseffekt, men storleken på effekten varierar mellan studierna. I en ny studie drar Daunfeldt m fl (2010) slutsatsen att högre skatter på kapitalvinster också är förknippade med en inlåsningseffekt i Sverige. Resultaten från studien indikerar att en höjning av kapitalvinstskatten med 10 procent i genomsnitt leder till att antalet realiseringar minskar med nästan 9 procent. Inlåsningseffekten tenderar dessutom att vara större för investerare med beskattningsbar förmögenhet, vilket indikerar att dessa individer i högre utsträckning använder sig av skatteplanering för att undkomma beskattningen av kapitalvinster.

Leder högre skatter på kapitalvinster till inlåsningseffekter?
Artikel (utan peer review)Publikation
Daunfeldt, S-­O. & Rudholm, N.
Publiceringsår

2010

Publicerat i
Sammanfattning

Höga skatter på kapitalvinster kan leda till att investerare blir mindre benägna att realisera sina kapitalvinster. Tidigare studier har använt sig av data från USA och finner att det existerar en inlåsningseffekt, men storleken på effekten varierar mellan studierna. I en ny studie drar Daunfeldt m fl (2010) slutsatsen att högre skatter på kapitalvinster också är förknippade med en inlåsningseffekt i Sverige. Resultaten från studien indikerar att en höjning av kapitalvinstskatten med 10 procent i genomsnitt leder till att antalet realiseringar minskar med nästan 9 procent. Inlåsningseffekten tenderar dessutom att vara större för investerare med beskattningsbar förmögenhet, vilket indikerar att dessa individer i högre utsträckning använder sig av skatteplanering för att undkomma beskattningen av kapitalvinster.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578