Typ: Rapporter

Ladda ner publikation: Konflikt, konkurrens och korporativa

Lindberg, Henrik (2006). ”Konflikt, konkurrens och korporativa karteller – Nya konfliktmönster och konfliktdimensioner på svensk arbetsmarknad 1993-2005.” Staten och arbetsmarknaden, rapport 4.

Abstract: Denna rapport är skriven inom arbetsmarknadsprojektet vid Ratio: Staten och arbetsmarknaden – om konfliktregler och utvecklingskraft. En utgångspunkt för hela arbetsmarknadsprojektet är att analysera konfliktreglernas betydelse för och effekter på svensk lönebildning, tillväxt och utvecklingskraft. För att åstadkomma detta har denna kartläggning av konflikter på svensk arbetsmarknad mellan 1993 och 2005 genomförts. Målsättningen är att få ökad kunskap om trender och mönster på svensk arbetsmarknad när det gäller såväl utbrutna stridsåtgärder som varsel, dvs. formella hot om stridsåtgärder. Undersökningen illustrerar bland annat den branschvisa fördelningen av konflikterna, vilka stridsåtgärder som är mest frekvent förekommande, vilken typ av frågor som står i centrum för konflikterna samt vilka trender som finns i konfliktfrekvensen. Denna rapport syftar till att ta ett helhetsgrepp på konflikterna på arbetsmarknaden under 1990-talet och framledes.