Typ: Bok

Företagandets villkor avgör framtiden. Men vilka är de kritiska villkoren för företagande i Sverige? Var är förbättringspotentialen störst?

I denna skrift presenteras en systematisk kartläggning av internationella jämförelser, svenska undersökningar, tidigare forskning, bransch- och arbetsgivarförbunds prioriteringar samt ledande
företagsledare bedömningar – tillsammans representerande tiotusentals svenska företag.

Slutsatsen är att sju övergripande områden är kritiska: företagens kompetensförsörjning; arbetsmarknadens flexibilitet; skatter på företagande och individer; myndighetsutövning och regeltillämpning; offentlig upphandling; bostäder och infrastruktur; samt synen på företagens samhällsroll.

På dessa områden är förbättringspotentialen störst. För Sveriges välstånd, jobbskapande och långsiktiga välfärd är det kritiskt att villkoren för att starta, driva och expandera företag utvecklas och förbättras.

Kritiska villkor för företagandet publicerades i slutet av juni 2016 och lanserades i Almedalen.

Läs bokens slutsatser här.