Typ: Bokkapitel

Johansson, Dan, (2004), ”Skatternas utveckling, omfattning och fördelning”, i Karlson, Nils, Johansson, Dan och Johnsson, Richard (red), Skatter och värdighet. Stockholm: Ratio, sid 66-94.

Köp boken här

Related content: Working Paper No. 42