Sök

Tillväxt genom stöd

PublikationRapporter
Financing of Innovations, Företagandets villkor, Företagsstöd, Forskning, Patrik Tingvall, Spillovers, Tillväxtanalys

Sammanfattning

Tillväxtanalys skriver varje år en bok om ett tema som sammanfattar myndighetens arbete. 2015 lyfter myndigheten fram företagsstödens roll och effekter på den ekonomiska tillväxten i rapporten Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet (Tillväxtfakta 2015) som Patrik Tingvall är huvudansvarig för tillsammans med Enrico Deiaco, avdelningschef Tillväxtanalys.

Idag lägger staten ca 30 miljarder kronor på stöd till näringslivet (ca 3% av BNP). Ett viktigt syfte är att genererar tillväxt och öka sysselsättningen. Hur väl fungerar de statliga stöden? Vilka begränsningar finns? Finns det nya instrument som bättre kan få de önskvärda effekterna?

Tingvall, P. & Deiaco, E. (2015). Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet. Tillväxtfakta 2015. Tillväxtanalys.


Liknande innehåll

Bureaucrats or Markets in Innovation Policy? – a critique of the entrepreneurial state
Artikel (med peer review)Publikation
Karlson, N., Sandström, C., & Wennberg, K.
Publiceringsår

2020

Sammanfattning

This paper takes stock of recent suggestions that the state apparatus is a central and underappreciated actor in the generation, diffusion and exploitation of innovations enhancing growth and social welfare. We contrast such a view of “the entrepreneurial state” with theories and empirical evidence of the microeconomic processes of innovation in the modern economy which focus on well-functioning markets, free entry and competition among firms, and independent entrepreneurship as central mechanisms in the creation and dissemination of innovations. In doing so, we identify several deficiencies in the notion of an entrepreneurial state by showing that (i) there is weak empirical support in the many hundreds empirical studies and related meta analyses evaluating the effectiveness of active industrial and innovative policies, that (ii) these policies do not take account of the presence of information and incentive problems which together explain why attempts to address purported market failures often result in policy failures, and that (iii) the exclusive focus on knowledge creation through R&D and different forms of firm subsidies ignores the equally important mechanisms of knowledge dissemination and creation through commercial exploitation in markets. We discuss how a more theoretically well-founded focus on the state as investing in knowledge generation and securing the conditions of free and competitive markets will lead to a more innovative economy.

Working Paper no. 331: Bureaucrats or Markets in Innovation Policy? – A critique of the entrepreneurial state
Working paperPublikation
Karlson, N., Sandström, C. & Wennberg, K.
Publiceringsår

2020

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

This paper takes stock of recent suggestions that the state apparatus is a central and underappreciated actor in the generation, diffusion and exploitation of innovations enhancing growth and social welfare. We contrast such a view of “the entrepreneurial state” with theories and empirical evidence of the microeconomic processes of innovation in the modern economy which focus on well-functioning markets, free entry and competition among firms, and independent entrepreneurship as central mechanisms in the creation and dissemination of innovations. In doing so, we identify several deficiencies in the notion of an entrepreneurial state by showing that (i) there is weak empirical support in the many hundreds empirical studies and related meta analyses evaluating the effectiveness of active industrial and innovative policies, that (ii) these policies do not take account of the presence of information and incentive problems which together explain why attempts to address purported market failures often result in policy failures, and that (iii) the exclusive focus on knowledge creation through R&D and different forms of firm subsidies ignores the equally important mechanisms of knowledge dissemination and creation through commercial exploitation in markets. We discuss how a more theoretically well-founded focus on the state as investing in knowledge generation and securing the conditions of free and competitive markets will lead to a more innovative economy.

Bureaucrats or Markets in Innovation Policy?
BokPublikation
Sandström, C., Wennberg, K. & Karlson, N.
Publiceringsår

2019

Publicerat i
Sammanfattning

How can innovation best be promoted? Based on a major interdisciplinary research program
with a special focus on Sweden, paired with international research, this book shows that targeted
interventions and firm subsidies do not have the intended effects but instead creates policy failures,
government waste and rent-seeking.

Instead, innovation policy should focus on supplying the right competencies and on improving the
institutions of the market economy and the general
conditions for enterprise.

Markets rather than bureaucrats are decisive for
innovation, industrial development and growth.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578