Typ: Rapporter

Tillväxtanalys skriver varje år en bok om ett tema som sammanfattar myndighetens arbete. 2015 lyfter myndigheten fram företagsstödens roll och effekter på den ekonomiska tillväxten i rapporten Tillväxt genom stöd – en bok om statligt stöd till näringslivet (Tillväxtfakta 2015) som Patrik Tingvall är huvudansvarig för tillsammans med Enrico Deiaco, avdelningschef Tillväxtanalys.

Idag lägger staten ca 30 miljarder kronor på stöd till näringslivet (ca 3%  av BNP). Ett viktigt syfte är att genererar tillväxt och öka sysselsättningen. Hur väl fungerar de statliga stöden? Vilka begränsningar finns? Finns det nya instrument som bättre kan få de önskvärda effekterna?