Sök

Working Paper No. 355: The artificial intelligence (AI) data access regime: what are the factors affecting the access and sharing of industrial AI data?

PublikationWorking paper
Artificiell intelligens, Immaterialrätt, Industriell data
Ratio Working Paper 355
Ladda ner

Sammanfattning

This paper decomposes the factors that govern the access and sharing of machine-generated industrial data in the artificial intelligence era. Through a mapping of the key technological, institutional, and firm-level factors that affect the choice of governance structures, this study provides a synthesised view of AI data-sharing and coordination mechanisms. The question to be asked here is whether the hitherto de facto control—bilateral contracts and technical solution-dominating industrial practices in data sharing—can handle the long-run exchange needs or not.

Bjuggren, P.O. & Long, V. The artificial intelligence (AI) data access regime: what are the factors affecting the access and sharing of industrial AI data?. Ratio Working Paper No. 355. Stockholm: Ratio.


Liknande innehåll

Working Paper No. 177. The dominant Law and Economics paradigm regarding “Intellectual Property” – a vehicle or an obstacle for innovation, growth and progress?
Working paperPublikation
Salzberger, E.
Publiceringsår

2011

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

The term “intellectual property” is a relatively a modern term, first used in its current meaning when the UN established the World Intellectual Property Organization (WIPO) in 1967. Beforehand laws around the world protected various aspects of informational goods – inventions and creations – using separate legal concepts, such as copyright, patents and trademarks, which were not perceived as property rights. This linguistic aspect is by no means anecdotal or marginal as it can be argued that the term “intellectual property” constituted its contemporary meaning including the economic analysis of informational goods and services, as can be demonstrated by the recent call to treat trade secrets not as a contractual agreement but as intellectual property (Epstein, 2005). This paper focuses on the normative analysis of IP rights and criticizes the implicit shift in economic analysis of IP from the incentives paradigm, which is founded upon the public good analysis of neo-classical micro-economic theory, to the new propriety paradigm, which is intellectually founded upon the tragedy of the commons literature. It further criticizes the dominant contemporary Law and Economics writings in this field as pre-assuming information to be an object of property, overlooking its fundamental differences from physical property and thus focusing on its management and maximization of value for its “owners” rather than on its initial justifications and its social value and contribution to innovation, growth and progress.

Working Paper No. 74. Privat äganderätt och ekonomisk tillväxt
Working paperPublikation
Waldenström, D.
Publiceringsår

2005

Publicerat i

Ratio Working Paper

Sammanfattning

Uppsatsen sammanfattar den nationalekonomiska och ekonomisk-historiska forskningen om sambandet mellan privat äganderätt och långsiktig ekonomisk tillväxt. Huvudbudskapet är att det föreligger ett robust positivt samband, även om det också finns betydande mätproblem som försvårar alltför starka slutsatser. Västvärldens ekonomiska historia innehåller flera exempel som bekräftar denna positiva koppling. Bl.a. var den bristande respekten för privat ägande i såväl 1600-talets Frankrike och Spanien som efterkrigstidens Östtyskland och Nordkorea förödande för dessa länders långsiktiga ekonomiska utveckling. På liknande sätt, men i motsatt riktning, utgjorde äganderättsförstärkningarna under 1700- och 1800-talens skiftesrörelse och konstitutionella reformer positiva influenser för Europas utveckling. Erfarenheterna från landreformer och formaliseringar av privat ägande i dagens utvecklingsländer är också huvudsakligen positiva. Kapitlet beskriver även forskningen om intellektuell äganderätt och dess betydelse för nutida och historisk ekonomisk tillväxt. Här är resultaten i allmänhet svagare, sannolikt beroende på att ekonomisk teori faktiskt inte ger lika entydigt positiva förutsägelser för tillväxten. Icke desto mindre anser de flesta ekonom-historiker att den intellektuella äganderätten var en grundförutsättning för den industriella revolutionen, och också studier av teknikspridning och innovationsmönster i dagens globaliserade värld pekar på en positiv roll för äganderätten, särskilt vad gäller den fattigaste gruppen av länder där en stor del av produktionen kan förläggas.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578