Rapport om snabbväxande företag


Typ: Aktuellt
2011-07-01

Sven-Olov Daunfeldt, Dan Johansson och Daniel Halvarsson har på uppdrag av Tillväxtanalys tagit fram en rapport om hur snabbväxande företag ska definieras.

Nyligen publicerad forskning visar att de flesta företag inte växer överhuvudtaget, utan att tillväxten istället är koncentrerad till ett fåtal företag i ekonomin. En liten andel av företagspopulationen visar sig ha en avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En ökad förståelse för vad som karakteriserar dessa företag är av vikt eftersom forskning indikerar att graden av ambitiöst entreprenörskap är mycket lågt. En intressant fråga ur ett tillväxtperspektiv är således: Kan vi genom att närmare studera de snabbväxande företagen identifiera åtgärder som kan leda till att antalet snabbväxare i ekonomin ökar?