Sök

Rapport om snabbväxande företag

Nyheter
Dan Johansson, Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Gaseller, Snabbväxande företag, Snabbväxare, Sven-Olov Daunfeldt, Tillväxtanalys

Sven-Olov Daunfeldt, Dan Johansson och Daniel Halvarsson har på uppdrag av Tillväxtanalys tagit fram en rapport om hur snabbväxande företag ska definieras.

Nyligen publicerad forskning visar att de flesta företag inte växer överhuvudtaget, utan att tillväxten istället är koncentrerad till ett fåtal företag i ekonomin. En liten andel av företagspopulationen visar sig ha en avgörande betydelse för den ekonomiska utvecklingen. En ökad förståelse för vad som karakteriserar dessa företag är av vikt eftersom forskning indikerar att graden av ambitiöst entreprenörskap är mycket lågt. En intressant fråga ur ett tillväxtperspektiv är således: Kan vi genom att närmare studera de snabbväxande företagen identifiera åtgärder som kan leda till att antalet snabbväxare i ekonomin ökar?

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578