Sök

Ratio rekryterar

Nyheter
Äganderätt, Charlotta Stern, Christian Sandström, Finanssektor, Företagandets villkor, Lönebildning, Per-Olof Bjuggren, Teknikskiften

Ratio har rekryterat två nya forskare som börjat sina anställningar under sommaren. Samtidigt utökar professor Per-Olof Bjuggren sin tjänst.

Per-Olof Bjuggren professor i nationalekonomi vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping, forskar vid Ratio inom projektet Äganderätt, företagandets villkor och ekonomisk tillväxt. Även ansvarig för konferensen med European Association for Law and Economics 2012.
Per-Olof kombinerar detta med forskning kring corporate governance, med finansiering bl a från Handelsbankens forskningsstiftelser. Per-Olof kommer huvudsakligen att finnas på Ratio under det kommande året.

Charlotta Stern, docent i sociologi vid Institutet för social forskning (SOFI), kommer att medverka i forskningsprojektet Lönebildning för utvecklingskraft. Charlotta ansvarar för kvantitativa studier av sambandet mellan lokal lönebildning och ekonomisk utvecklingskraft. Charlotta delar sin tid mellan Ratio och Stockholms universitet.

Christian Sandström, tekn dr från Chalmers, kommer att forska inom området teknisk utveckling, industriell omvandling och politiska förändring, särskilt inom finansbranschen. Christian kommer även att ansvara för utvecklingen av Ratios nätverk för unga forskare, som vänder sig till studenter från magisternivån till forskare som nått Post Doc.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578