Ratio TV: Karl Wennberg om effekterna av UF-företag


Typ: Ratio TV
2016-04-11

Vad sker när elever får hjälp att utveckla sina entreprenöriella förmågor? I den här filmen förklarar professor Karl Wennberg från Ratio, Linköpings universitet och Handelshögskolan i Stockholm resultaten från studien The impact of entrepreneurship education in high school on long-term entrepreneurial performance. Artikeln är samskriven med Fredrik W. Andersson från Örebro universitet och Niklas Elert från IFN.

Tillsammans har de studerat de långsiktiga effekterna av utbildningskonceptet Ung företagsamhet. Studien visar på att de som drivit UF-företag under sin gymnasietid senare i livet har en större sannolikhet att bli nyföretagare och att inkomsten i dessa företag är högre än i kontrollgruppen.