Ratioforskning i bilaga om entreprenörskap

Nyheter
Entreprenörskap, Företagandets villkor, Karl Wennberg, Niklas Elert

Forskning av Karl Wennberg och Niklas Elert fortsätter att väcka intresse.

”Det pratas mycket om att dagens skola leder till att ungdomar blir allt latare och mer obildade. Det har varje generation vuxna sagt sedan Sokrates dagar. När jag varje vår möter de många unga duktiga elever som driver ett UF-företag känner jag mig lugn att framtiden är tryggad. Problembaserad entreprenörskapsträning enligt UF:s modell är en unik chans för ungdomar att prova sina vingar genom att praktiskt arbeta med ett projekt de själva skapat.”

Karl Wennberg, docent på Handelshögskolan och Ratios vice VD, uttalar sig om entreprenörskap i Ung företagsamhets bilaga till Svenska dagbladet den 19:e maj. I samma bilaga refereras även till Ratioforskning av bland andra Niklas Elert, doktorand på Ratio och Örebro universitet.

Tidigare nyheter