Vilket EU vill de ha?

Nyheter
EU, Företagandets villkor

Vilket EU vill de ha? – En granskning av Kristdemokraterna, Moderaterna, Socialdemokratern och Vänsterpartiet.

Karin Svanborg-Sjövall och Andreas Johansson Heinö hänvisar till Nils Karlsons text EU:s Janusansikte i en ny rapport om Europapolitik. (http://timbro.se/sites/timbro.se/files/files/reports/timbro_vilket_eu_sattning_klar3.pdf)

Tidigare nyheter