Sök

Recept för sjukvården

Nyheter
Företagandets villkor, Lil Ljunggren Lönnberg, Mattias Lundbäck, Sjukvård, Vård och omsorg

En namnkunnig panel diskuterade hur framtidens sjukvård ska finansieras.

Mattias Lundbäck, Ratio, inledde med att lägga fram ett förslag på en mer medborgarstyrd sjukvård där primärvården får ett ansvar för patienten och en sammanhållen vårdkedja.

Lil Ljunggren Lönnberg, Rådhusgruppen, följde upp med en översyn över vårdvalssystemen som visar att det finns en stor utvecklingspotential.

Därefter följde en paneldiskussion med företrädare från både sjukvårdsföretag, Läkarförbundet och socialdepartementet:
Lena Furmark, pol sakk socialdepartementet skulle önska att landstingen kunde lära av varandra när det gäller utformandet av vårdvalsmodeller.
Kåre Jansson, Läkarförbundet, höll med om att primärvården borde kunna ta ett större ansvar och gillade förslaget med ett nytt ersättningssystem.

Carola Lemne, VD Praktikertjänst såg inget egentligt problem med vårdkedjan:
– Vårdkedjan fungerar – de flesta patienter faller INTE mellan stolarna.

Ann-Sofi Lodin, VD Carema Sjukvård, menade också att vårdkedjan fungerar men att det stora problemet är att det tar lång tid att få en diagnos.
Båda företrädarna för privata utförare var villiga att ta ett större helhetsansvar och välkomnade möjligheterna att vara verksam över landstingsgränserna.

Johan Calltorp, professor hälsopolitik och ledarskap:
– Ta bort detaljstyrningen och renodla politikerrollen!

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578