Sök

Sandström i DN: Havsbaserad vindkraft ett svart hål för skattepengarna

Nyheter

Vindkraft till havs är dyr att bygga, ineffektiv och har betydligt kortare livslängd än vad den avgående regeringen räknat med. Det går inte att bortse från kostnaderna för anslutning, underhåll och elproduktion vid svaga vindar i kalkylerna. Ratio-forskaren Christian Sandström har tillsammans med Jan Blomgren och Magnus Henrekson gjort beräkningar som visar att el från havsvind inte är konkurrenskraftig.

Om det skriver de på DN Debatt, läs den här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578