Fjärrvärmemonopolen stoppar en cirkulär ekonomi & Så uppstår gröna bubblor

Nyheter

Ratio-forskare skriver i Ekonomisk debatt.

Omställningen av samhällets energiförsörjning har gått från att vara av central vikt för att möta klimatförändringarna till att bli också en säkerhetspolitisk fråga. I Ekonomisk debatt (5/2022) skriver Jonas Grafström, fil dr, tillsammans med forskningsassistenterna Samuel Arwedsson och Sara Svensson om hur fjärrvärmemonopolen stoppar en cirkulär ekonomi, vilket är bekymmersamt eftersom ett utökat användande av restvärme (en biprodukt av en maskin eller process från t ex industrier) skulle kunna ersätta mycket av naturgasanvändningen samt frigöra biomassa. Läs hela deras artikel här.

Hur uppstår gröna bubblor? Om lärdomar från etanolbubblan som sprack, skriver Christian Sandström, bitr professor, tillsammans med Rickard Björnemalm, forskningsassistent. I början av 2000-talet blåstes en svensk etanolbubbla i Sverige. Etanolbilen gick från försumbar till att som mest utgöra 20 procent av alla nyregistrerade
bilar år 2008. Två år senare punkterades bubblan. Deras slutsats är att gröna bubblor uppstår när politiska interventioner i form av lagar och ekonomiska stöd medför en form av social och politisk hög konjunktur, som i sin tur inte matchas av underliggande teknologisk och ekonomisk konkurrenskraft. Läs deras text i Ekonomisk debatt här. Med anledning av sina resultat skriver Sandström och Björnemalm även på Svd Debatt, läs debattartikeln här.

Tidigare nyheter