Sök

Sommarassistenter 2016

Nyheter
Företagandets villkor, Kompetensförsörjning

Nio unga akademiker får möjligheten att arbeta som forskningsassistenter på Ratio i sommar, inom ramen för programmet Unga Forskare.

I sex veckor under perioden juni till augusti arbetar de tillsammans med seniora forskare i något av Ratios forskningsprojekt. Det är en kreativ och krävande miljö, med stora möjligheter att utvecklas och lära sig mer om forskning. Tidigare års assistenter har gått vidare till kvalificerade tjänster eller fortsatt utbildning på högre nivå.

I år har vi för första gången en sommarassistent inom media och kommunikation.

Sommarassistenter 2016 är:

Gustav Axén, nationalekonomi, Handelshögskolan Stockholm
Karl Blom, nationalekonomi, Uppsala universitet
Emil Bustos, nationalekonomi, Handelshögskolan Stockholm
Sigrun Fagerfjäll, nationalekonomi, Stockholms universitet
Hannes Jägerstedt, nationalekonomi, Lunds universitet
Jura Miniotaite, medieteknik, KTH
Sofia Widegren, juridik, Stockholms universitet
Emilie Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet
​Josefin Videnord, nationalekonomi, Uppsala universitet

Vill du veta mer om Ratios program för unga forskare, ta kontakt med programansvarig:

Christian Sandström, docent
mob: 073-7050137
christian.sandstrom@ratio.se

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578