Svaga effekter av riktade företagsstöd


Typ: Aktuellt
2016-02-24

Det blir alltmer vanligt att politiker och forskare föreslår en mer aktiv roll för staten när det gäller att stimulera innovationer och företagstillväxt. I en ny artikel i tidskriften Ekonomisk debatt analyserar Sven-Olov Daunfeldt, Patrik Tingvall och Daniel Halvarsson effekterna av två selektiva företagsstöd i Sverige, VINN NU och Forska & Väx, som båda riktas mot innovativa små och medelstora företag. Den kontrafaktiska effektutvärderingen är möjlig genom tillgång till en databas över utbetalda företagsstöd. Förutom svaga positiva effekter på omsättningen finner forskarna inga statistiskt säkerställda effekter av stöden på antal anställda, arbetskraftsproduktiviteten, omsättningstillväxten, andelen högutbildade arbetstagare eller andelen forskare efter stödperiodens slut. Analysen ger således inget stöd för att riktade stöd till innovationsbenägna små och mellanstora företag är en effektiv politik för att få fler växande företag.