Sök

Svaga effekter av riktade företagsstöd

Nyheter
Daniel Halvarsson, Företagandets villkor, Företagsstöd, Företagstillväxt, Innovation, Nationalekonomi, Patrik Tingvall, Sven-Olov Daunfeldt

Det blir alltmer vanligt att politiker och forskare föreslår en mer aktiv roll för staten när det gäller att stimulera innovationer och företagstillväxt. I en ny artikel i tidskriften Ekonomisk debatt analyserar Sven-Olov Daunfeldt, Patrik Tingvall och Daniel Halvarsson effekterna av två selektiva företagsstöd i Sverige, VINN NU och Forska & Väx, som båda riktas mot innovativa små och medelstora företag. Den kontrafaktiska effektutvärderingen är möjlig genom tillgång till en databas över utbetalda företagsstöd. Förutom svaga positiva effekter på omsättningen finner forskarna inga statistiskt säkerställda effekter av stöden på antal anställda, arbetskraftsproduktiviteten, omsättningstillväxten, andelen högutbildade arbetstagare eller andelen forskare efter stödperiodens slut. Analysen ger således inget stöd för att riktade stöd till innovationsbenägna små och mellanstora företag är en effektiv politik för att få fler växande företag.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578