Svårare att rekrytera unga när skolan skär ned på prao


Typ: Ratio i media
2016-03-04

Svårare att rekrytera unga när skolan skär ned på prao – Entreprenör

Henrik Malm Lindberg, arbetsmarknadsforskare på Ratio, har tillsammans med kollegan Sofia Herrström gjort en ny studie av praons utveckling inom kommunala skolor och friskolor.

Det är den första mer kvantitativa genomgången som har gjorts på 20 år.

– Vi kan se att praon skurits ner i grundskolan och är mer utarmad i dag jämfört med under 1980-talet. Då ökade den kraftigt till sex till tio veckor, säger Henrik Malm Lindberg.

Med den nya läroplanen 1994 avskaffades den obligatoriska praon. Grundskolan kommunaliserades och friskolereformen genomfördes. Efterhand började ett antal kommuner avskaffa praon. 2015 hade praons omfattning i grundskolan reducerats till cirka två veckor i den kommunala skolan och en till två veckor i de fristående.

– Praon har försvunnit som prioriterat område och blir allt mer diffus. Insnävningen uppvägs inte heller av en utveckling av andra former för samverkan, säger Henrik Malm Lindberg.