SvD ledarsida diskuterar Nils Karlsons modell för reformer

Nyheter
Australien, Företagandets villkor, Liberalisering, Nils Karlson, Reformer, Statskonst, Svd, Svenska dagbladet, Sverige

I dagens SvD skriver ledarskribenten Lydia Wålsten i ”Hjärtan av gravljus knäcker inga gäng” (28/8 2019) om gängkriminalitet och behovet av politiska reformer. I sin ledare nämner hon bland annat Nils Karlsons modell över politisk förändringen från boken ”Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies” (2017). Modellen menar på att reformer sker i en cykler där politisk skicklighet och reformstrategier används för att få ut förslag. Detta genererar i sin tur nya reformförslag och fler aktörer blir involverade i att utveckla idéerna.

En sammanfattning av boken hittar du här.

Tidigare nyheter