Sök

SvD ledarsida diskuterar Nils Karlsons modell för reformer

Nyheter
Australien, Liberalisering, Nils Karlson, Reformer, Statskonst, Svd, Svenska dagbladet, Sverige

I dagens SvD skriver ledarskribenten Lydia Wålsten i ”Hjärtan av gravljus knäcker inga gäng” (28/8 2019) om gängkriminalitet och behovet av politiska reformer. I sin ledare nämner hon bland annat Nils Karlsons modell över politisk förändringen från boken ”Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies” (2017). Modellen menar på att reformer sker i en cykler där politisk skicklighet och reformstrategier används för att få ut förslag. Detta genererar i sin tur nya reformförslag och fler aktörer blir involverade i att utveckla idéerna.

En sammanfattning av boken hittar du här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578