SvD ledarsida diskuterar Nils Karlsons modell för reformer


Typ: Aktuellt
2019-08-28

I dagens SvD skriver ledarskribenten Lydia Wålsten i ”Hjärtan av gravljus knäcker inga gäng” (28/8 2019) om gängkriminalitet och behovet av politiska reformer. I sin ledare nämner hon bland annat Nils Karlsons modell över politisk förändringen från boken ”Statecraft and Liberal Reform in Advanced Democracies” (2017). Modellen menar på  att reformer sker i en cykler där politisk skicklighet och reformstrategier används för att få ut förslag. Detta genererar i sin tur nya reformförslag och fler aktörer blir involverade i att utveckla idéerna.

En sammanfattning av boken hittar du här.