Sök

USA-stipendium till Johan Grip

Nyheter
Företagandets villkor

Johan Grip, doktorand i nationalekonomi vid Uppsala universitet, får årets stipendium för studier vid George Mason University, GMU, i Washington DC. Johan har tidigare varit gästforskare på New York University, vid nationalekonomiska institutionen Graduate School of Arts and Science.

– Jag ser mycket fram emot att spendera en termin vid GMU och ta del av tankeskolan ”Masonomics”. Forskarna vid GMU:s nationalekonomiska institution är kända för att gå sin egen väg och de erbjuder en läroplan som skiljer sig från traditionella forskarutbildningar.

– Att studera vid GMU innebär även att jag får ta del av en akademisk miljö som premierar nytänkande och jag hoppas att min tid där kommer att leda fram till ett ömsesidigt utbyte av policyrelevanta idéer och frågeställningar. Vidare är det självklart ett unikt tillfälle för mig att lära känna nya kollegor och knyta värdefulla kontakter för framtiden.

Stipendiet omfattar 175 000 kronor för att bedriva en termins studier och ge ut av forskningsinstitutet Ratio sedan 2006.

Johan Grip_GMU-stipendium2015

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578