Sök

USA-stipendium till Jonas Grafström

Nyheter
Forska hos Ratio, George Mason University, Jonas Grafström, Ragnar Söderbergs stiftelser

Jonas Grafström, forskarstuderande vid Luleå tekniska universitet, får årets stipendium för studier vid George Mason University, Washington DC.

Jonas är doktorand inom forskningsprojektet ” Styrmedel för miljöteknik och innovation” och planerar att avlägga licentiatexamen under hösten 2014, precis före avfärd till USA.

– Först och främst hoppas jag att det kommer ge mig nya perspektiv på nationalekonomi. I Luleå håller vi oss nära de neoklassiska analysmodellerna. På George Mason hoppas jag kunna fördjupa mig i österrikisk ekonomi och andra fält där de ligger långt fram. Genom att ha flera möjliga analysmodeller tror jag att de artiklar jag skriver blir betydligt intressantare med ett större djup.

– Jag kommer bygga upp ett kontaktnät där många av de akademiker jag läser och ser citeras i internationella tidskrifter ingår men även andra doktorander som kan bli viktiga för mig i framtiden. Stipendiet kommer möjliggöra en intellektuell utveckling i en spännande forskningsmiljö.

– Närheten till Washington är mycket intressant. Det är en pulserande stad med flera universitet och tankesmedjor. Där pågår många av de samtal som förändrar världen.

Stipendiet omfattar 175 000 kronor för att bedriva en termins studier och delas ut av Ratio med stöd av Ragnar Söderbergs stiftelse.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578