Sök

Webbinarium: Coronakrisen och framtidens näringsliv

Nyheter
Arbetsmarknad, Charlotta Stern, corona, Eva Domanders, Nils Karlson

Pågående pandemi kräver akuta åtgärder. Men hur kommer det se ut efter pandemin? Vilka reformer behövs för att näringslivet åter ska kunna blomstra?

Liksom vid tidigare kriser kommer Coronakrisen att leda till stora strukturförändringar. Företag kommer att slås ut och arbetslösheten kommer att stiga i vissa branscher. Ett centralt inslag i krisbekämpningen måste därför bli reformer som ökar arbetsmarknadens flexibilitet och matchningsförmåga.

Det här diskuterades vid Ratios webbinarium och samtal om möjliga åtgärder för en förbättrad arbetsmarknad och lärdomar från tidigare kriser. Bland deltagarna finns Eva Domanders, vd Klara kompetens, Nils Karlson, professor vid LiU och vd Ratio, Lotta Stern, professor vid SU och vice vd Ratio.

Hela webbinariet hittar du här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578