Working for an entrepreneur: heaven or hell?


Typ: Aktuellt
2019-12-02

Att rekrytera medarbetare till ett entreprenöriellt företag är en utmaning. Från arbetstagarens perspektiv kan det vara belagt med stor osäkerhet att ta en anställning i ett sådant företag.

Vem arbetar för en entreprenör? Vilka är villkoren under vilka anställda i sådana företag jobbar? Det har Kristina Nyström studerat i den nyligen accepterade och publicerade studien ”Working for an entrepreneur: heaven or hell?” där hon har gjort en litteraturöversikt på studier som handlar om arbetstagares rörlighet in i och ut från entreprenöriella företag.

Bland resultaten står att läsa att kvaliteten på de jobb som genereras av entreprenöriella företag kan vara tveksam, men att jobben ändå är viktiga ur ett arbetsdynamiskt perspektiv. Bättre förståelse för de motiv som finns för att arbeta för en entreprenör liksom frågor relaterade till jobbsäkerhet utöver överlevnad och jobbkvalitet, kan bidra till att underlätta rekryteringsproblemen som många företagare kämpar med. Dessutom måste relevansen och potentiella för- och nackdelarna med att arbeta för ett entreprenöriellt företag i framtida karriärvägar (om man ska vara entreprenör eller anställd) noggrant behandlas i framtida forskning.

Läs hela studien här.