Sök

Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

Nyheter
Alexandru Panican, Företagandets villkor, Jonas Olofsson, Kompetens för tillväxt, Yrkesutbildning

Ny bok: Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

Nya forskningsresultat om utmaningarna för gymnasiet samt yrkes- och lärlingsutbildningar presenteras i en forskarantologi som publiceras i samband med Skolverkets konferens 6:e maj. I bokens olika forskningsbidrag diskuterar behoven för ett framtida arbetsliv med fokus på yrkesutbildningarna.

Boken ges ut inom forskningsprojektet Kompetens för tillväxt. Ett genomgående resultat i flera studier inom projektet visar att många arbetssökanden, förutom praktisk skicklighet, också saknar personliga egenskaper som uthållighet och förmåga till ansvarstagande.

I boken Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv (red Alexandru Panican) medverkar bl a Jonas Olofsson som är medarbetar på Ratio och aktiv inom kompetensförsörjningsprojektet (www.kompetensfortillvaxt.nu)

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578