Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv


Typ: Aktuellt
2014-04-30

Ny bok: Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv

Nya forskningsresultat om utmaningarna för gymnasiet samt yrkes- och lärlingsutbildningar presenteras i en forskarantologi som publiceras i samband med Skolverkets konferens 6:e maj. I bokens olika forskningsbidrag diskuterar behoven för ett framtida arbetsliv med fokus på yrkesutbildningarna.

Boken ges ut inom forskningsprojektet Kompetens för tillväxt. Ett genomgående resultat i flera studier inom projektet visar att många arbetssökanden, förutom praktisk skicklighet, också saknar personliga egenskaper som uthållighet och förmåga till ansvarstagande.

I boken Yrkesutbildning för morgondagens arbetsliv (red Alexandru Panican) medverkar bl a Jonas Olofsson som är medarbetar på Ratio och aktiv inom kompetensförsörjningsprojektet (www.kompetensfortillvaxt.nu)