Sök

Anders Weihe ny i Ratios styrelse

Nyheter
Anders Weihe, Företagandets villkor

Vid Ratios årsmöte 2013 valdes Anders Weihe, chefsjurist och förhandlingschef vid Teknikföretagen, in i styrelsen.

Anders Weihe ersätter Ann Askenberger, managing partner i FranklinCovey Radical Change, som lämnar styrelsen efter nio år. Hon har varit en värdefull person för Ratios utveckling och vi riktar ett stort tack till Ann för ett mycket givande samarbete.

Styrelsen består nu av:

Jens Spendrup, ordförande Spendrups AB, ordförande Ratio
Henry Jarlsson, Kinnarps AB, vice ordförande
Charlotte Bohman-Almryd, VD Bohman Invest, vice ordförande
Tobias Krantz, chef Utbildning, Forskning och Innovation på Svenskt Näringsliv
Magnus Larsson, VD Expander Business Consulting AB
Jonas Milton, VD Almega
Anders Weihe, förhandlingschef Teknikföretagen
Nils Karlson, VD Ratio

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578