Ratio årsmöte: Kompetens för tillväxt

SeminariumÖppna seminarier
Ratio årsmöte: Kompetens för tillväxt

Ratio håller årsmöte den 16 april 2013. Årets värd är Sveriges Byggindustrier och Anders Ferbe, ordförande IF Metall, är gästtalare.

I år ägnar vi den öppna delen av årsmötet åt att belysa företagens kompetensförsörjning, lönebildning och tillväxt ur olika perspektiv:

Matchning på svensk arbetsmarknad
Nils Karlson, docent, vd

Företagsdynamik och tillväxt
Christian Sandström, tekn dr

Ungas etablering och praktik på arbetsmarknaden
Henrik Lindberg, fil dr

Kommunalt företagande, offentlig upphandling och konkurrens
Mattias Lundbäck, ek dr

Lönebildning för utvecklingskraft
Lotta Stern, docent, och Hannes Andréasson, pol kand

Nya jobb i växande företag – hur rekryterar snabbväxarna?
Elina Fergin, pol kan

Årets gästtalare är Anders Ferbe, ordförande IF Metall.

Vi avslutar med en bred diskussion kring företagandets villkor som inleds av Ola Månsson, VD för årets värd Sveriges Byggindustrier. Lättare förtäring serveras efteråt.

Dag: 16 april 2013
Tid: Kl 16-18 med efterföljande mingel
Plats: Gällöfsta City, Biblioteksgatan 29, Stockholm

Ratios formella årsmöte för medlemmarna hålls kl 15.30 – 16.00 samma dag, samma lokal. Särskild kallelse utgår stadgeenligt.

Anmäl deltagande till karl.axelsson@ratio.se senast 12 april.

Kommande evenemang