Flera Ratio-forskare medverkar i ny bok: Technological Change and Industrial Transformation

Nyheter

Industrial transformation är ett forsknings- och undervisningsfält som fokuserar på fenomenet och mekanismerna bakom industriell utveckling och förnyelse. Det handlar om förändringar i ekonomisk aktivitet som orsakats av innovationer, konkurrens och samverkan.

Ratio-forskaren Vicky Long är tillsammans med Magnus Holmén redaktör för den nya boken Technological Change and Industrial Transformation, utgiven på Routledge förlag (2021). Denna bok behandlar nyckelteorier, ramverk och andra koncept som handlar om industrial transformation. Utöver Vicky medverkar ytterligare Ratio-namn med olika kapitel, nämligen Jonas Grafström, Rasmus Nykvist, Andrea Geissinger och Klas A.M. Eriksson.

Läs mer om boken här.

Table of contents

1 Why this book?

Vicky Long and Magnus Holmén

2 What do we know about industrial transformation?

Vicky Long and Magnus Holmén

3 How digital platforms transform industries

Kent Thorén

4 Digital transformation of the home help service sector through welfare technology

Peter Markowski

5 Doing more by knowing less: The evolution of the division of innovative labour in software creation

Magnus Holmén and Rögnvaldur Saemundsson

6 Rags to riches: Digitalization and the transformation of the Icelandic film industry

Örn D. Jónsson, Steinunn Arnardóttir and Rögnvaldur J. Saemundsson

7 What prevents machine learning from transforming industries?

Vicky Long and Jonas Grafström

8 ”Own it” or ”share it”: Transformations of regulatory and community norms in the Swedish housing market

Rasmus Nykvist, Andrea Geissinger and Klas A.M. Eriksson

9 Industrial transformation in the Anthropocene

Staffan Laestadius

10 Is the oil and natural gas industry transforming?: Evidence from the offshore Arctic

Maria Morgunova

11 The industrial transformation of the Swedish heat pump sector

Petter Johansson

12 Conclusions

Magnus Holmén and Vicky Long

Tidigare nyheter