Sök

Se seminariet “Yrkesutbildningens irrvägar” i efterhand

Nyheter
Filippa Ronquist, Kompetens, Kompetens för tillväxt, Nils Karlson, Utbildning, Yrkeshögskoleutbildning, Yrkesutbildning

Ratio presenterar en ny skrift med en analys av hela yrkesutbildningssystemet. Viktiga slutsatser är att systemet har stora brister bl a eftersom det försvårar individens yrkesval och yrkeskarriär samt har en otillräcklig arbetslivsanknytning. Se seminariet om yrkesutbildning i efterhand på Bambuser.

Presentationen finns att hämta här

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578