Sök

Framtiden för LO och den svenska modellen – Stern i P1

Nyheter
Arbetsmarknad, Lotta Stern, Svenska modellen

Det har blossat upp en konflikt inom LO efter att två av de tyngsta LO-förbunden – Kommunal och Metall – anslutit sig till det LAS-avtal som LO sagt nej till. I måndags förklarade LO:s styrelse att detta är ett brott mot LO:s stadgar. Så vad får den här konflikten för betydelse för den svenska arbetsmarknadsmodellen?

Det diskuterar Lotta Stern, arbetsmarknadsforskare och professor i sociologi, och Irene Wennemo generaldirektör Medlingsinsitutet, i P1 Morgon, Sveriges Radio.

Lyssna här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578