Sök

Integrationsforskning sammanfattad i Migration Policy Source

Nyheter
ESO, Etablering på arbetsmarknaden, Finansdepartementet, Företagandets villkor, immigration, Integration, Patrick Joyce

Under den stora flyktingvågen 2015 och 2016 sökte sig mer än 2 miljoner asylsökande till Europa. Mer än hälften av dem, 1,4 miljoner personer, sökte skydd i Tyskland eller Sverige. Tyskland tog emot i särklass flest personer men Sverige tog emot fler i förhållande till sin befolkning. Flyktingar och anhöriga har svårare att få arbete än andra invandrare i de flesta länder, även i Tyskland och Sverige.

Ratios forskare Patrick Joyce har för Eso:s räkning jämfört integrationsåtgärderna i Sverige, Tyskland, Danmark, Norge och Nederländerna. Om detta skriver han nu i ansedda Migration Policy Source. Läs artikeln här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578