Sök

Korta vägen till arbetsmarknaden – via praktik?

SeminariumÖppna seminarier
Korta vägen till arbetsmarknaden – via praktik?
Anmälan

Stor kompetensbrist hos företagen och undersysselsättning bland utrikes födda är några av svensk arbetsmarknads väl kända problem, överutbildning hos migranter likaså.

Praktik har visat sig vara en god väg in på arbetsmarknaden – för arbetstagarna. Men hur ser det ut för arbetsgivarna?

Korta vägen är en förberedande utbildning för primärt nyanlända utomnordiska akademiker i syfte att korta deras väg in på arbetsmarknaden bland annat genom relevant praktik. Ambitionen är att hjälpa deltagarna till rätt jobb snarare än ett jobb. I en ny intervjustudie har Lotta Stern, professor i sociologi och vd Ratio, och Susanna Allstrin, statsvetare och projektledare Ratio, undersökt arbetsgivares erfarenheter av att emot praktikanter via Korta vägen och vad som enligt deras åsikter utgör en bra praktik.

Välkommen till ett öppet seminarium den 27 april då de presenterar sina resultat och berättar om lärdomar för praktikplatser! Medverkar för en diskussion gör även:

  • Mia Bernhardsen, chef för avdelningen för näringslivets kompetensförsörjning, Svenskt Näringsliv
  • Rasha Chidiac Mokhalati, nationellt tjänsteansvarig för Korta vägen, Arbetsförmedlingen
  • Thomas Holmström, utbildningsledare arbetsmarknadsutbildningar, Folkuniversitetet
  • Victoria Larsson, Senior HR Manager, Wallenius Wilhelmsen Ocean
  • Sophia Metelius, statssekreterare hos arbetsmarknads- och integrationsministern (L)

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578