Sök

LAS avsedda och oavsedda konsekvenser

SeminariumÖppna seminarier

Bilden av lagen om anställningsskydd är mångfacetterad och dess turordningsregler särskilt debatterade. Vilket var syftet med lagstiftningen – och uppfylls det i dag? Hur omarbetas anställningsskyddet i kollektivavtalen? Och hur fungerar lagstiftningen och parternas överenskommelser i praktiken? Hur påverkas kompetensförsörjningen och matchningen?

Varmt välkomna till Ratio den 16 oktober då Eva Uddén Sonnegård, ekon dr nationalekonomi, Linda Weidenstedt, fil dr i sociologi, och Georgios Sideras, forskningsassistent, presenterar två nya rapporter på temat. Det rör sig dels om en genomgång av kollektivavtalens dispositivitet, dels om en intervjustudie med småföretagare som har erfarenhet av att avsluta anställningar.

Rapporterna kommenteras av Åsa Erlandsson, advokat verksam inom arbetsrätt, Setterwalls, Lennart Hedström, vd TRR Trygghetsrådet, Mia Rönnmar, professor i civilrätt, Lunds Universitet, och Per Skedinger, professor i nationalekonomi, Institutet för Näringslivsforskning.

Välkommen!

Datum: tisdagen den 16 oktober
Tid: 11.45–13.15 (lunchmacka serveras från 11.30)
Lokal: Ratio, Sveavägen 59, 4 tr, Stockholm

Rapporterna har även omskrivits i Lag & avtal, Arbetet och Arbetsmarknadsnytt.

Kommande evenemang

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578