Sök

“Kompetens måste få ge mer effekt på lönen”

Nyheter
Företagandets villkor, Lönebildning, Lotta Stern, Nils Karlson, Ratio i media

”Kompetens måste få ge mer effekt på lönen” – Svenska dagbladet

Med dagens modell för lönebildning har stora löntagargrupper mycket små möjligheter att göra lönekarriär under arbetslivet. Sverige, svenska företag och deras anställda skulle tjäna på en modernisering, skriver Nils Karlson och Lotta Stern.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578