Sök

Lönebildning i verkligheten – nu finns boken att ladda ner kostnadsfritt

Nyheter

Hur fungerar lönebildningen i verkligheten och hur styrande är kollektivavtalen vid lönesättningen? Vilken effekt har märket på lönebildningen? Hur ser lönebildningens framtid ut?

Det kan ni läsa om i boken Lönebildning i verkligheten, som nu finns tillgänglig för nedladdning utan kostnad på Ratios hemsida. I boken redovisar Nils Karlson, Henrik Malm Lindberg, Lotta Stern, Torbjörn Lundqvist och Anne-Sophie Larsson forskning om kollektivavtalens effekter på företagens lönesättning och utvecklingskraft.

Boken vänder sig till chefer, HR-experter, fackliga representanter och arbetsgivare som arbetar med lönesättning och löneförhandlingar, såväl som studenter, lärare och forskare.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578