Sök

Mark Granberg ny forskare på Ratio

Nyheter

Mark Granberg är fil dr i nationalekonomi och forskare i arbetsmarknadsfrågor relaterade till bland annat AI och diskriminering. Nu knyts han till forskningsinstitutet Ratio.

Under våren 2022 disputerade Mark Granberg i nationalekonomi vid Linköpings universitet. I sin avhandling använde han fältexperiment för att studera diskriminering i anställningsprocessen. Nu knyts han som postdoc till forskningsinstitutet Ratio genom forskningshubben AI-Econ Lab.

– Artificiell intelligens förändrar jobben och hur vi jobbar. Som forskningsämne är det otroligt intressant att se hur det faktiskt ser ut och fundera på vilka implikationer det kan ha för arbetsmarknaden i stort. Det ser jag väldigt mycket fram emot att studera mer och att få göra på Ratio, säger Mark Granberg.

AI-Econ Lab är ett internationellt och tvärvetenskapligt forskningslag vid Örebro universitet och Ratio, vilket leds av docent Magnus Lodefalk.

Granberg har tidigare även studerat effekterna av ekonomisk osäkerhet på arbetslöshetsflöden, liksom belönats för sin forskning. År 2021 mottog han Myrdalspriset tillsammans med Ali Ahmed och Per A Andersson för artikeln ”Transpersoner diskrimineras i rekryteringsprocessen”. Utdrag ur motiveringen:

“Studien är den första av sitt slag, även sett från ett internationellt perspektiv. Artikeln är välskriven med en tydlig linje och klar struktur. Resultaten i studien lyfter viktiga samhällsfrågor och diskriminering i arbetslivet kan få allvarliga konsekvenser för personers ekonomi, livskvalitet och hälsa. Denna artikel bidrar på flera sätt till en informerad och nyanserad debatt.”

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578