Sök

Misslyckad policy och Kinas vindkraftutveckling

Nyheter
China, Economic Planning, Energy, Jonas Grafström, Soviet, Technology, Wind power

Jonas Grafström, fil dr nationalekonomi, skriver i sitt senaste Working Paper ”Public policy failures related to China’s Wind Power Development” om politiska beslut i Kina som påverkat vindkraftutveckling. Kina är idag hyllat som världens främsta vindkraftproducent; En närmare undersökning visar emellertid en rad politiska misslyckanden som gör att den kinesiska vindkraftutvecklingen inte alls är särskilt framgångsrik. I Grafströms Working Paper dokumenteras och analyseras policyfel i Kinas vindkraftprogram från 1980-2016. Fem övergripande ämnen analyseras, bland annat: Konflikterande politik, kvalitetsproblem, omfattande teknisk utveckling, bristande teknisk standard och otillräckligt nätöverföringssystem. En slutsats i pappret är att när den kinesiska regeringen satte ett mål för hur mycket kapacitet som skulle installeras så uppnådde de kapacitetmålet, men fick ett överflöd av kraftverk utan nätanslutning, svåra kvalitetsproblem och låg teknisk utveckling.

Du kan läsa mer om hans resultat här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578