Sök

Ny rapport: YH-utbildades effekter på företagen

Nyheter
Företagandets villkor, Henrik Malm Lindberg, Kompetens för tillväxt, Kristine Persson, Sofia Herrström, Yrkesutbildning

Är yrkesutbildade en särskilt god företagsinvestering? Hur påverkar olika typer av utbildning och erfarenhet företagens produktivitetsutveckling?

I den nya rapporten YH-utbildades effekter på företagen visar Sofia Herrström, Henrik Malm Lindberg och Kristine Persson att yrkeshögskolans utbildningar (YH) hävdar sig väl jämfört med högskoleingenjörsutbildningar. Resultaten indikerar att personer som genomgått en tvåårig YH/KY-utbildning är minst lika produktiva som sina högskoleutbildade kollegor, i synnerhet dem med två- och treåriga yrkesinriktade högskoleutbildningar.

I studien har man jämfört effekterna av yrkesutbildning med akademisk utbildning vid universitet och högskola och gymnasieutbildning. Det undersöks om det finns skillnader i produktivitet i företag inom tillverkningsindustrin, förutom de allra minsta, under perioden 2001-2010. I den empiriska undersökningen jämförs produktiviteten hos anställda som har yrkesutbildning och en lämplig referensgrupp av andra anställda. Den modell man använt sig av gav också möjlighet att undersöka effekterna av olika yrkesutbildningar vad gäller inriktning och längd.

Rapporten och dess resultat presenteras på ett lunchseminarium torsdagen den 24 november. Fritjof Karlsson, ämnesråd Utbildningsdepartementet, Thomas Persson, generaldirektör Myndigheten för yrkeshögskolan, och Angela Röhr, projektledare Skanska, kommenterar.

Se ytterligare information om seminariet här.

Se seminariet här.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578