Sök

Veckans Ratio: En ny satsning på kunskapsspridning

Nyheter
Arbetsmarknad, Linda Weidenstedt, Sociologi, Veckans Ratio

Ratio lanserar Veckans Ratio, ett nytt koncept för kunskapsspridning. Dr. Linda Weidenstedt är sociolog knuten till Ratios arbetsmarknadsprogram och kommer att leda projektet.

– Veckans Ratio ger nya perspektiv och kunskaper baserade på vår forskning, inte sällan med relevans för dagsaktuella frågor. Genom kortfattade och lättlästa texter av Ratios forskare bidrar Veckans Ratio med ökad rationalitet och förnuft i samhällsdebatten. Texterna uttrycker inte Ratios åsikt utan bygger på de enskilda forskarnas akademiska kunskaper och slutsatser. I slutet av varje bidrag finns länkar som leder till relevanta källor, säger Linda Weidenstedt.

Du kan följa Veckans Ratio på Ratios Facebook, Linkedin eller här på ratio.se

Nr 1: Visste du att kvalitativ forskning ökar vår förståelse kring ”varför”? Exempelvis har vi intervjuat tolv företagsledare om deras erfarenheter av LAS i praktiken för att bättre förstå varför företagare ofta är negativa till LAS. Resultaten visar att de är eniga om att ett bra anställningsskydd behövs, men den befintliga lagstiftningen gör det dyrt att värna kompetensen vid neddragningar och att avsluta anställningar av personliga skäl upplevs som i princip ogenomförbart. Det senare leder enligt företagarna inte bara till arbetsmiljöproblem för övriga anställda, utan också till en stigmatisering av anställda som har blivit uppsagda av personliga skäl – och därmed till en oförlåtande arbetsmarknad. – Dr Linda Weidenstedt

Läs mer här: https://ratio.se/publikationer/anstallningsskyddets-avsedda-och-oavsedda-konsekvenser/

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578