Sök

Ny studie: Med Öresundsbron kom innovationer och högutbildade

Nyheter

Öresundsbron länkar sedan 2000 samman Malmö med Köpenhamn med såväl motorväg som tågräls. I en ny kvantitativ studie undersöker Olof Ejermo, professor och forskare Ratio, med kollegor om bron kom att innebära fler innovationer i Malmö-regionen.

Svaret är ja. Med Öresundsbron ökade antalet innovationer per person i Malmö signifikant och mer än i Stockholm och Göteborg. Huvudförklaringen finns i att Malmö genom bron kom att attrahera högkvalificerad personal.

Ejermos studie är publicerad i Journal of Regional Science och skriven tillsammans med Katrin Hussinger, Basheer Kalash och Torben Schubert.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578