Sök

Nya publiceringar: Offshoringens institutionella dynamik och snabbväxare i teknikindustrin

Nyheter
Dan Johansson, Economic dynamism, Företagandets villkor, Fredrik Heyman, HUI Research, IFN, Institutionell ekonomi, Nationalekonomi, Niklas Elert, Offshoring, Patrik Tingvall, Snabbväxare, Sven-Olov Daunfeldt

Patrik Tingvall (Ratio – näringslivets forskningsinstitut) har tillsammans med Fredrik Heyman (Institutet för näringslivsforskning) fått artikeln The Dynamics of Offshoring and Institutions publicerad i The B.E. Journal of Economic Analysis and Policy. Resultaten från studien pekar bl.a. på att det finns ett negativt samband mellan svenska företags offshoring och svaga institutioner i utlokaliseringslandet. Effekten av svaga institutioner försvinner däremot i vissa fall när företag återvänder till länder där de har tidigare marknadserfarenhet.

Ratios tidigare doktorand Niklas Elert har fått artikeln Are High-Growth Firms Overrepresented in High-tech Industries? från sin avhandling ”Economic dynamism: Essays on firm entry and firm growth” accepterad för publicering i Industrial and Corporate Change. Artikeln är samförfattad med Dan Johansson och Sven-Olov Daunfeldt från HUI Research. Forskarna finner bl.a. att företag med hög tillväxt inte förefaller vara överrepresenterade i branscher med hög FoU-intensitet. Resultaten tyder snarare på att snabbväxarna är överrepresenterade i kunskapsintensiva servicebranscher.

Tidigare nyheter

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Bankgiro: 512-6578