Sök

A Literature Review of the Nexus between Migration and Internationalization

PublikationArtikel (med peer review)
Foreign Direct Investment, information, Migration, networks, Trade

Sammanfattning

Protectionism and anti-globalization tides have been rising already before the COVID-19 pandemic, with Brexit and the China-U.S. trade war, as two examples. A continued disruption to global trade, investment and value chains could worsen global development. Economic recovery will require restoring firms’ ability to trade, offshore and invest globally. To achieve this, it will be useful to understand the role of migration for foreign trade, investment and other aspects of internationalization. In this paper we review and discuss over 100 papers published about migrants’ roles on international trade, foreign direct investment and offshoring. Although the evidence suggests that migration facilitates trade and internationalization, we also note substantial gaps and inconsistencies in the existing literature. The aim of this paper is to encourage further research and assist policymakers in their efforts to promote economic recovery including internationalization.

Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M. (2021). A Literature Review of the Nexus between Migration and Internationalization. Journal of International Trade & Economic Development, 30(3), 319-340.


Liknande innehåll

Migration kan främja internationalisering
Artikel (utan peer review)Publikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2015

Sammanfattning

Utdrag: Migration kan främja internationalisering. De positiva sambanden härleds till att migranterna med sina språkfärdigheter samt kunskaper om och kontakter i andra länder kan bidra till att sänka kostnaderna för företagens utrikeshandel. Dessutom kan migranter öka handeln genom att efterfråga produkter från sina hemländer. Bidraget till internationaliseringsprocesserna kan därmed ge företag och konsumenter tillgång till större marknader. Det ökar konkurrensen och effektiviteten i ekonomin.

Artikeln baseras till stor del på Hatzigeorgious och Lodefalks rapport Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt författad för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Utlandsfödda kan främja företagens export av tjänster
Artikel (utan peer review)Publikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2015

Publicerat i
Sammanfattning

Ekonomin blir alltmer tjänsteorienterad. Sveriges BNP utgörs nu till ca 70 procent av tjänster. Den andel av arbetskraften som sysselsätts inom tjänstesektorn ökar, samtidigt som industrin blir mer tjänsteintensiv. Men trots att karaktären på svensk utrikeshandel följer en liknande trend brister förståelsen av vad som driver och hämmar tjänsteutrikeshandeln. Denna kunskapslucka har fått oönskade konsekvenser och kan förklara varför insatser för att underlätta internationalisering avseende tjänster har fått en undanskymd roll i handelspolitiken. Denna artikel analyserar hur utlandsfödda inverkar på företagens utrikeshandel med tjänster. Vi finner stöd för att svenska företag kan öka sin tjänsteutrikeshandel genom att anställa utlandsfödda med högskoleutbildning.

Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt
RapporterPublikation
Hatzigeorgiou, A. & Lodefalk, M.
Publiceringsår

2015

Sammanfattning

Andreas Hatzigeorgiou, forskare vid Ratio samt chefekonom vid Stockholms Handelskammare och Magnus Lodefalk, forskare vid Handelshögskolan vid Örebro universitet har författat rapporten Migration och företagens internationalisering – en kunskapsöversikt för Delegationen för migrationsstudier (Delmi).

Utdrag: Forskningen på området tyder på att migranter sätter avtryck genom sin kunskap om utlandsmarknader och sina kontakter och nätverk. En procents ökning av antalet migranter är sammankopplad med 0,1–0,2 procents mer utrikeshandel i genomsnitt – ett ingalunda betydelselöst ekonomiskt värde. Kopplingen till utländska direktinvesteringar är ännu starkare.1 Undersökningar tyder på att företag ökar sin export med 1–3 procent för varje ytterligare utlandsfödd person som anställs. Om företag främst handlar med komplexa produkter kan exporten öka mer än så. Migranter tycks vara särskilt förknippade med tjänstehandel och offshoring. Handeln främjas mer om deras ursprungsländer kännetecknas av låg ekonomisk utveckling, har en annorlunda kultur eller lider av svaga institutioner. Utbildade migranter främjar handeln allra mest.

Visa fler

Ratio är ett fristående forskningsinstitut som forskar om hur företagandets villkor kan utvecklas och förbättras.

Sveavägen 59 4trp

Box 3203

103 64 Stockholm

Postgiro: 382621-1

|

Bankgiro: 512-6578