Typ: Bokkapitel

Johansson, Dan (2005). “Äganderätten i den nationalekonomiska forskarutbildningen.” I Berggren, Niclas och Karlson, Nils (red) Äganderättens konsekvenser och grunder. Stockholm: Ratio: 110–124.

Köp boken här

 

Related content: Working Paper No. 76